Konst- & hantverkslotteri 2023

Dragningen har nu ägt rum och vinnarna har kontaktats. Här kan du ladda ner vinstlistan.